Muzikál PACHO – Zbojník z Hybe

18. 4. 2023 ( utorok ) o 19,00 hod. 
Dom kultúry MIER 

Nové muzikálové spracovanie s prvkami moderného cirkusu, bojového a artistického umebua, veľkolepá scénická výprava.

Vstupné: 32 €

pacho


Informácie a predpredaj vstupeniek:  

MKC – Reduta , 053/446 32 49, 429 92 51, MKC – Dom kultúry Mier , 053 / 44 287 66
TIC – Letná 49, 053 /442 82 92 ( predpredaj na vybrané akcie )