MUSICA NOBILIS 2022

3. 10. 2022 ( pondelok ) o 18,00 hod.
Koncertná sieň Reduty
 

XXVI. MEDZINÁRODNÝ HUDOBNÝ FESTIVAL
M U S I C A   N O B I L I S

Marián Lapšanský – klavír,

Eva Garajová – alt,

Mária Tajtáková – soprán, A. Dvořák

 

Vstupné: 7 €, deti do 15 rokov: 5 €


Informácie a predpredaj vstupeniek:  

MKC – Reduta , 053/446 32 49, 429 92 51, MKC – Dom kultúry Mier , 053 / 44 287 66
TIC – Letná 49, 053 /442 82 92 ( predpredaj na vybrané akcie )