RND: SPEV KOHÚTA

24.10.2022 (pondelok) o 19,30 hod. 
Dom kultúry Mier

Radošinské naivné divadlo / Stanislav Štepka: SPEV KOHÚTA

Divadelná hra prináša úsmevné príbehy plné života, ktoré zároveň nastavujú zrkadlo danej dobe a spoločnosti. Dedinská komédia s kriminálnou zápletkou je z pera Stanislava Štepku. Réžie sa ujal Ondrej Spišák. Hra sleduje príbeh rodiny, ktorá sa presťahuje z mesta za idylou vidieka, rieši medziľudské vzťahy, poodhalí ľudské postoje a charaktery.

 
 
Vstupné: 20 €
 

 


Informácie a predpredaj vstupeniek:  

MKC – Reduta , 053/446 32 49, 429 92 51, MKC – Dom kultúry Mier , 053 / 44 287 66
TIC – Letná 49, 053 /442 82 92 ( predpredaj na vybrané akcie )