MIRO JAROŠ: VAŠE NAJOBĽÚBENEJŠIE TURNÉ

Pripravujeme:

25. 2. 2023 ( sobota ) o 15,00 hod. 
Dom kultúry MIER
 

vstupné: 14 €

 

Informácie a predpredaj vstupeniek:  

MKC – Reduta , 053/446 32 49, 429 92 51, MKC – Dom kultúry Mier , 053 / 44 287 66
TIC – Letná 49, 053 /442 82 92 ( predpredaj na vybrané akcie )