DIVADELNÝ SÚBOR HVIEZDOSLAV: JÁN CHALUPKA: STARÝ ZAĽÚBENEC (Generálka)

19. 2. 2023 ( nedeľa ) o 18,00 hod. 
Dom kultúry MIER

 

v úprave a réžii Albína Medúza


Repríza predstavenia uvedeného pri príležitosti 90. výročia vzniku súboru. 

Vstupné: 5 €, seniori nad 60 r. 3 €

 


Informácie a predpredaj vstupeniek:  

MKC – Reduta , 053/446 32 49, 429 92 51, MKC – Dom kultúry Mier , 053 / 44 287 66
TIC – Letná 49, 053 /442 82 92 ( predpredaj na vybrané akcie )