MUSICA NOBILIS 2023

MUSICA NOBILIS 2023

Galéria

XXVII. medzinárodný hudobný festival Musica Nobilis

MIKI SKUTA - klavír, THE FUTURE SYMPHONIC ORCHESTRA, NORA SKUTA - klavír

Program:

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750): Koncert pre klavír a orchester f mol BWV 1056

Allegro, Adagio, Presto

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791): Koncert pre klavír a orchester A dur č. 23, KV 488

Allegro, Adagio, Allegro assai

Johann Sebastian Bach: Koncert pre dva klavíry a orchester BWV 1061

Allegro, Adagio ovvero Largo, Fugue

Dĺžka podujatia: 90 minút

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.