Prenájom priestorov

Koncertná sieň Reduty:

Janka Hudranová,
tel.: +421 53 4299 251, +421 904 606 656
e-mail: hudranova@mkc.snv.sk


Cenník prenájmu Koncertnej siene:

Hodinová sadzba poplatku za prenájom pre komerčné využitie: 100 €
Hodinová sadzba poplatku za prenájom pre neziskové subjekty (občianske združenia, rodičovské združenia, školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, rozpočtové a príspevkové organizácie mesta Spišská Nová Ves a KSK): 40 €
Poplatok za realizáciu svadobnej hostiny, plesov, večierkov a iných spoločenských akcií: 600 €
Poplatok za realizáciu stužkovej slávnosti a študentských plesov: 500 €

 

 

 

 

 

Reduta - kultúrny stánok mesta 

 

Kinosála Domu kultúry Mier:

Pavol Furík
tel.: + 421 53 44 287 66, +421 910 563 388
email: kinomierveduca@gmail.com

Cenník prenájmu kinosály v DK Mier:

Hodinová sadzba poplatku za prenájom pre komerčné využitie: 100 €
Hodinová sadzba poplatku za prenájom pre neziskové subjekty (občianske združenia, rodičovské združenia, školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, rozpočtové a príspevkové organizácie mesta Spišská Nová Ves a KSK): 40 €
Poplatok za cirkevný obrad - svätú omšu:  20 €

 

 

 

 

  

Amfiteáter Madaras park:

Ing. Andrea Jančíková

tel.: + 421 53 44 256 52, +421 907 944 284
email: jancikova@mkc.snv.sk

 

Hodinová sadzba poplatku za prenájom pre komerčné využitie: 30 €
Hodinová sadzba poplatku za prenájom pre neziskové subjekty (občianske združenia, rodičovské združenia, školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, rozpočtové a príspevkové organizácie mesta Spišská Nová Ves a KSK): 1 €/ hod. *
 s povinnosťou úhrady nákladov na elektrickú energiu a vyčistenie areálu  

 

 

Prenájom pódia:

Ing. Andrea Jančíková

tel.: + 421 53 44 256 52, +421 907 944 284
email: jancikova@mkc.snv.sk

 Pódium so zastrešením

Hodinová sadzba poplatku za prenájom politickej strane: 200 €

 

 

 Pódium bez zastrešenia

Hodinová sadzba poplatku za prenájom politickej strane: 100 €

 

 

Použitie videoprojektora: 5 €/hod.

Použitie ozvučenia: 40 €/hod.

Refundácia mzdy zamestnanca:
- počas prac. doby: 4,50 €/hod.
- mimo prac. Doby: 5,50 €/hod.
- v sobotu a nedeľu: 7,50 €/ hod.
- v deň sviatku: 8,50 €/hod.

 

Cenník nájomného za užívanie nehnuteľného majetku v správe MKC SNV (.pdf)

Cenník nájmu za užívanie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta (.pdf)

Cenník nájomného za užívanie pozemkov a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta (.pdf)

 

Rozmery javiska v DK Mier:

javisko v DK MIER

 

Svetelná technika v DK Mier:

svetlo v DK MIER

 

Sála v DK Mier:

Sala v DK MIER

Galéria

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.